Projektit

Suurin osa tutkimuksistamme kohdistuu brändeihin, tuoteryhmään ja kuluttajaan. Portfoliostamme löytyy tutkimuksia myös konsepteihin, tuotteisiin ja pakkauksiin liittyen. Menetelminä käytämme sujuvasti niin määrällisiä kuin laadullisiakin menetelmiä

CASE OLVI

Markkinajohtajaksi noussut Olvi haluaa pitää asemansa

Sandels on oluiden markkinajohtaja ja sellaisena se halutaan pitää. Mikään ei ole kuitenkaan pysyvää, joten muutoksia kuluttajan asenteissa ja käyttäytymisessä on kyettävä ennakoimaan ajoissa. Tässä työssä supercrush on ollut Olvin apuna vuodesta 2020 niin Suomessa kuin myös Baltian markkinoilla.

Lue lisää

CASE PÅGEN

Pågen haluaa menestyä kilpailijoista erottautumalla

Pågenilla on selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan brändiä halutaan kehittää. Supercrush on jo viiden vuoden ajan ollut kumppanina todentamassa, että näin myös tapahtuu. Tutkimuksemme kattaa kaikki keskeiset brändiin liittyvät tunnusluvut, mutta keskeisessä roolissa on ollut myös kuluttajaymmärryksen lisääminen

Lue lisää

CASE KALANEUVOS

Kalaneuvos kasvattaa ymmärrystään markkinoiden ja kuluttajien tarpeista

Projektissa yhdistettiin eri lähteistä ja tutkimuksestamme saatua tietoa kokonaiskuvan muodostamiseksi kalamarkkinasta. Selvitimme markkinan kokoa eri kanavissa, markkinana rakennetta ja asiakkaamme asemaa markkinalla.

Segmentoimme kuluttajat tunnistaaksemme eri kuluttajaryhmien tarpeet ja toiveet, sekä suhtautumisen kalatuotteisiin. Saimme tärkeää tietoa mm. nuorten suhteesta kalaan ja toimme esiin kalan käyttöön liittyviä esteitä ja haasteita.

Lue lisää

CASE MUU

Mihin markkina kehittyy, miten MUU pärjää ja mitkä asiat on huomioitava?

MUU haluaa tarkastella tuoteryhmän eri alaryhmien  kehitystä, niiden kokoa ja kuluttajakunnan rakennetta. Tavoitteena on myös oppia enemmän kuluttajista, heidän käyttäytymisestään, tarpeistaan ja toiveistaan.

Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää oman brändin asema markkinassa ja seurata sen kehitystä kohti tavoitteita.

Lue lisää