CASE MUU

Mihin markkina kehittyy, miten MUU pärjää ja mitkä asiat on huomioitava?

MUU haluaa tarkastella tuoteryhmän eri alaryhmien  kehitystä, niiden kokoa ja kuluttajakunnan rakennetta. Tavoitteena on myös oppia enemmän kuluttajista, heidän käyttäytymisestään, tarpeistaan ja toiveistaan.

Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää oman brändin asema markkinassa ja seurata sen kehitystä kohti tavoitteita.

”Tutkimus on auttanut ymmärtämään miten eri alaryhmät kehittyvät,  ketkä niitä ostavat ja mitä brändejä he suosivat. Ymmärrys brändistämme on koko ajan tarkentunut.    Tämä on auttanut erityisesti brändi- ja kategoriatyössä, sekä toimenpiteiden suunnittelussa.”

Janna Oksanen • MeEat
Kategoriapäällikkö

Muita asiakkaitamme

Asiakastarinat