Case Pågen

Pågen haluaa menestyä kilpailijoista erottautumalla

Pågenilla on selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan brändiä halutaan kehittää. Supercrush on jo viiden vuoden ajan ollut kumppanina todentamassa, että näin myös tapahtuu. Tutkimuksemme kattaa kaikki keskeiset brändiin liittyvät tunnusluvut, mutta keskeisessä roolissa on ollut myös kuluttajaymmärryksen lisääminen

”Arvostamme Supercrushin osaamista, sekä avointa keskustelua asioista. Tutkimuksista olemme saaneet arvokasta tietoa, jota olemme hyödyntäneet sekä tuotteidemme että markkinointimme kehittämisessä.
Data on tuonut lisäarvoa myös sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Monivuotinen yhteistyömme on ollut erittäin toimivaa ja joustavaa”

Annina Haapaniemi • Pågen Oy
Marketing Manager

Muita asiakkaitamme

Asiakastarinat